Visie

 

Handbalclub Pentagoon Kortessem ambieert een sportvereniging te zijn welke vertegen-woordigd is in de heren-, dames– en jeugd-afdelingen.

 

Pentagoon werkt met een duidelijke visie.

 

Ondanks de successen van het verleden zijn we van mening dat het moment gekomen is om de club een nieuwe impuls te geven, een nieuwe ambitie, een verbeterde bestuurswerking en extra aandacht voor de jeugd.

 

Door de jaren heen heeft de club een stevige bestuursbasis uitgebouwd. De afgelopen maanden werd er hard gewerkt om deze basis nog te verbreden en de structuur van de club te versterken.

 

Jeugdwerking

 

Vanaf dit seizoen wordt er extra geïnvesteerd in de ontwikkeling van onze jeugd. Deze extra ondersteuning bevindt zich op drie vlakken:

 

  • Aanstellen van een toegewijde jeugdcoördinator
  • Aantrekken van gekwalificeerde trainers
  • Extra opleiding en begeleiding van onze bestaande trainers

 

Door middel van een gedreven jeugdopleiding willen we onze jeugdspelers de kans geven zich te ontwikkelen in de handbalsport en een constante en kwalitatieve doorstroming van de jeugd naar de seniorenteams bewerkstelligen.

 

Door middel van een gedreven jeugdopleiding willen we onze jeugdspelers de kans geven zich te ontwikkelen in de handbalsport en een constante en kwalitatieve doorstroming van de jeugd naar de seniorenteams bewerkstelligen.

 

In deze jeugdopleiding bieden wij kinderen en jongeren de mogelijkheid aan nuttige vrijetijdsbesteding te doen welke een positieve impact heeft op de fysieke en psychische gezondheid van de beoefenaars.

 

Hiermee gecombineerd leren zij het belang van fairplay kennen en ervaren zij dat samenwerking leidt tot het behalen van goede resultaten.

 

Het resultaat van de jeugdopleiding moet zijn dat de sportieve doelstellingen binnen de seniorenteams verwezenlijkt kunnen worden met grotendeels spelers en speelsters uit de eigen jeugdopleiding aangevuld met occasionele versterkingen van buitenaf.

 

Het bereiken van de doelstellingen mag geens-zins de financiële leefbaarheid van de vereniging in het gedrang brengen, noch mag ze af-geremd worden door beperkte financiële mogelijkheden.