Werking bestuur

 

De club heeft zich versterkt met een aantal commissies en organen die ondersteunend werken ten aanzien van het traditionele bestuursorgaan. Zo kan in een breder kader gewerkt worden en toch nog steeds elk onderdeel van de werking voldoende aandacht geven.

 

Sportieve commissie

 

Momenteel is de focus van het Sportieve commisie de heren teams. Samen met de trainers en bestuur werken zij aan een meerjaren -sportief- plan en een scoutingsorgaan om de ambitie van de ploeg te realiseren.

Zij zijn het klankbord van de spelers & trainers en de link naar het hoofdbestuur. Verder verzorgen zij de omkadering van de wedstrijden, meer supporters, meer ambiance en sfeer tijdens de wedstrijden en organiseren ze een aantal teambuilding events.

 

Jeugdcommissie

 

De jeugdcommissie staat in voor de organisatie van teambuilding events voor de jeugd. Verder verzorgen ze ook de culinaire omkadering van zulke events en de jeugdtornooien.

 

Eetdagcommissie

 

Deze commissie verzorgt en organiseert onze befaamde eetdagen.

 

Commissie tornooi Gent

 

Elk jaar trekken we met onze jeugd (vanaf U14) naar het meerdaagse handbaltornooi in Gent. Een evenement waar onze jeugd met veel enthousiasme naar toegaat. De organisatie van deze uitstap zit in de ervaren handen van deze commissie.

 

Coördinator scheidsrechters

 

Promoten van de functie van scheidsrechter, het werven, begeleiden, opleiden en ondersteunen van (jeugd)scheidsrechters.

Verder wordt er gekeken naar de aanstelling van een vrijwilligerscoördinator en een promotieverantwoordelijke.

 

 

Naast het hoofdbestuur, de verschillende commissies en coördinatoren kan de club steeds rekenen op een groot aantal vrijwilligers die de club ondersteunen op allerlei manieren, onder andere in de ticketverkoop, administratieve taken, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdofficials, terreinafgevaardigden, zaalwachterdiensten,…

 

Secretariaat

 

Nadia Huygen

GSM : 0497/54.29.32

E-Mail: Secretariaat@handbalkortessem.be